Pritt ondersteunt schoolkinderen in Guatemala

We zijn er bij Pritt van overtuigd dat toegang tot hoogwaardig onderwijs een grote rol speelt bij de ontwikkeling van mensen. Op basis van deze overtuiging heeft Pritt besloten zich ervoor in te zetten om iedereen toegang te bieden tot onderwijs, met het doel om kinderen alles te bieden wat nodig is om op educatief en sociaal vlak te slagen.

In samenwerking met PLAN International en de Fritz Henkel Stiftung steunt Pritt het project "Teleschools" in Guatemala. De doelstellingen van dit project zijn om gelijke toegang tot secundair onderwijs te garanderen en de kwaliteit van het onderwijs voor de Guatemalteekse kinderen te verbeteren. Het leerproces van de kinderen moet worden ondersteund door de infrastructuur, het onderwijs en de personeelsopleidingen te verbeteren, ouders en kinderen voor te lichten en gendergelijkheid te versterken. Lees meer over de projectdoelen hieronder.

Plan International en het project "Teleschools" in Guatemala

Plan International is een liefdadigheidsorganisatie voor kinderen zonder religieuze of ideologische verwantschap. Het is overal ter wereld betrokken bij projecten die zijn gericht op het verbeteren van de kansen en rechten van kinderen. Al 80 jaar lang probeert Plan ervoor te zorgen dat meisjes en jongens in staat zijn om hun leven te leven zonder armoede, geweld en onrecht. De aanpak van Plan is om diezelfde meisjes en jongens te betrekken bij het vormgeven van hun bestaan door hen een stem te geven, alles in het kader van hun primaire doel om een duurzame verbetering van de levensomstandigheden te bereiken die heerst in de meer dan 70 landen waarin het actief is.

Doelstelling 1: scholen en klaslokalen renoveren

De huidige staat van het onderwijssysteem in Guatemala is erbarmelijk. Vele scholen beschikken niet over adequaat lesmateriaal en veel kinderen hebben geen toegang tot goed onderwijs.

Via het programma Teleschools kunnen we nieuwe scholen bouwen, oude scholen renoveren en onderwijsinstellingen voorzien van de apparatuur die nodig is voor technisch onderwijs (monitoren, schermen, luidsprekers, lesboeken, ordners, etc.). Daarnaast wordt al het materiaal dat in de scholen wordt aangeboden aangepast op basis van de leeftijd en het onderwijsniveau van de leerlingen.

De 29 scholen die gaan deelnemen aan het programma bevinden zich in Jalapa, op 175 km ten noordoosten van de hoofdstad van Guatemala.

Doelstelling 2: docenten opleiden en begeleiden

De kwaliteit van onderwijs is een belangrijk punt in Guatemala. De docenten zijn niet altijd even goed opgeleid, vooral niet de docenten die in landelijke gebieden lesgeven. Voor het programma Teleschools krijgen meer dan 80 docenten een opleiding aangeboden zodat ze betere kennis opdoen en beter leren lesgeven. Docenten krijgen informatie over het gebruik van de techniek die ze wordt aangeboden en over centrale thema's, zoals gelijkheid tussen jongens en meisjes en het voorkomen van geweld.

Doelstelling 3: ouders informeren over het recht op onderwijs

We vinden dat ouders ook moeten worden betrokken bij het programma Teleschools om het echt succesvol te kunnen maken. De familiefactor is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen en hun educatie. Er worden dan ook doorlopend evenementen met de ouders georganiseerd om aan te geven dat naar school gaan en hoogwaardig onderwijs belangrijk zijn.

Doelstelling 4: gelijkheid onder jongens en meisjes realiseren

Het onderscheid tussen jongens en meisjes is een groot probleem in Guatemala dat zich onder andere uit in het onderwijs. Als gevolg zijn er twee miljoen kinderen in Guatemala die niet naar school gaan: vooral meisjes. Het doel van Teleschools is dan ook om de emancipatie van vrouwen uit Guatemala te verbeteren en voor gelijkheid tussen jongens en meisjes te zorgen. In het programma worden meisjes en jonge vrouwen geïnformeerd over hun rechten en wordt er seksuele voorlichting aangeboden. Het doel is om vrouwen onafhankelijker te maken en een omgeving te creëren waarin ze zich veilig voelen en hun projecten kunnen realiseren.